Næste generalforsamling holdes på TEAMS, tirsdag den 9. marts 2021. Indkaldelse omdeles i postkasser.

Dagsorden er ifølgende vedtægterne følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab
  4. Rettidigt indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før generalforsamlingen
  5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
  7. Valg af aktivitetsudvalg
  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt, under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

 

 

           

           

 

 

 

 

Del siden